Statisztika

A XX. század első felében a bányák - néhány kisebb kincstári üzem kivételével - magántulajdonban voltak. A második világháborút követő társadalmi-gazdasági átalakulás lényeges részeként 1946 és 1949 között a teljes bányászatot államosították és a "szocialista iparosítás" jegyében megkezdődött a központi tervezés előírásai szerint a termelés radikális növelése, később széleskörű gépesítése és a bányatermékek választékának bővítése. A rendszerváltást követő 2-3 évben valamelyest visszaesett ugyan a kitermelés, de 1994-95-től az újbóli magánosítás hatására újra erőre kapott, így többszörösére nőtt a kő- és kavics termelés is. Az építési homok és kavics kitermelése például 19,7 millió tonnáról 49,36 millió tonnára nőtt az 1995 és 2004 közötti időszakban. Az építőanyag-kitermelést ez időben elsősorban az infrastrukturális beruházások, azon belül is az autópálya építések és a magánerős építkezések szaporodása gerjesztették és gerjesztik még napjainkban is.

 

Hazánk nyersanyagkészlete:

A rendelkezésre álló összesített adatok a 2006. év elejei állapotot tükrözik. Ezek alapján a megkutatott lelőhelyek kitermelhető készlete az alábbiak szerint alakul:

 

Státusz

Építőipari kavics
(ezer tonna)

Működő (Műszaki Üzemi Tervvel rendelkező bányatelek) 2 325 758
Szabad (Ásványvagyonnal rendelkező, de bányatelekként nem regisztrált terület) 1 432 468
Szünetelő 129 456
Bezárt 77 662

Hazánk területén az elmúlt években kitermelt építési kavics mennyisége:

 

Hazánk területén az elmúlt években kitermelt építési kavics mennyisége

A régió megyéinek 2006. január 1-jén jegyzett kavicsvagyona:

A régió megyéinek 2006. január 1-jén jegyzett kavicsvagyona

A régió megyéinek 2005. január 01-2006. január 01-ig történő kavicskitermelése:

 

A régió megyéinek 2005. január 01-2006. január 01-ig történő kavicskitermelése