Földtan

A földünk szilárd kérgét alkotó anyagokat kőzetnek nevezzük, amelyek vagy a folyékony, képlékeny magma megmerevedésével (elsődleges /primer/ kőzetek), vagy ennek lepusztulása (üledékes), vagy átalakulása útján keletkeztek (szekundér kőzetek). A szilárd kéreg ismert tömegének mintegy 90-95 %-a elsődleges kőzet, kb. 4 %-a metamorf kőzet, 1-2 %-a üledékes kőzet. Vannak olyan kőzetek, amelyek szemünk láttára a Föld felszínén képződnek, a legtöbb azonban a Föld múltjában, egy-egy földtörténeti időszakon belül, természetes folyamatok révén keletkezett.

 

 

  • 1, Magmás kőzetek: 1: gránit (ókori), 2: andzit, riolit, bazaltláva és tufa (harmadkori).
  • 2, Átalakult kőzetek: 3: fillit és gneisz (ókor eleji).
  • 3, Üledékes kőzetek: 4: karbon mészkő és agyagpala, 5: permi vöröshomokkő és konglomerátum, 6: triász mészkő, dolomit és márga, 7: jura-kréta mészkő és márga, 8 eocén, oligocén mészkő, márga, homokkő (főleg agyag), 9: miocén agyag és mészkő, 10: pliocén (pannon) anyag, homok és kavics, 11: pleisztocén folyami kavics és homok, 12: pleisztocén lösz, 13: pleisztocén vályog, 14: pleisztocén homok, 15: óholocén futóhomok, 16: óholocén folyami homok, kavics és iszap, 17: holocén tőzeg, 18: holocén réti agyag, 19: újholocén öntésiszap és öntéshomok (alluvium)